Phòng

Nhận phòng / 14:00 ~ 18:00
Check-out / Đến 10:00

* Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi trước về thời gian đến dự kiến ​​của bạn. Bạn có thể sử dụng hộp yêu cầu đặc biệt khi đặt phòng, hoặc liên hệ trực tiếp với các chi tiết liên lạc được cung cấp trong xác nhận của bạn.

* Khách có trẻ em phải thông báo cho chúng tôi tại thời điểm đặt phòng. Xin vui lòng ghi rõ có bao nhiêu trẻ em sẽ ở cùng bạn và các lứa tuổi tương ứng trong hộp yêu cầu đặc biệt.