Enjoy Our Excellent Hot Spring

The must to do at our Ryokan is soaking in hot spring. We own 6 sources of hot spring. It keeps supplying water to all baths in our property directly, and draining without circulation. Therefore, guests always can enjoy the fresh and nice hot spring water. The hot spring water is rich in sodium and calcium, so it is good for your skin and makes you warm well. Please relaxing in the hot spring bath and relieving your dairy fatigue.

Baths for Gentlemen


= Garden Open-air Bath =

Hours | 14:00 - 22:00, (Next morning) 6:00 AM - 9:45 AM


= Inside Public Bath = 

Hours | 14:00 - (Next morning) 9:45 AM

*There is no washing place at the open-air bath. Please wear Yukata or your clothes to go to the open-air bath after using the inside public bath since the open-air bath and the inside public bath is not at the same place.

 

= Bath in the Cave =

Hours | 14:00 - (Next morning) 9:45 AM

It is a cave bath that you can enter from the side of the public bath.
You can enjoy this bath as if you were exploring.

Baths for Ladies


= Garden Open-air Bath =

Hours | 14:00 - (Next morning) 9:45 AM


= Inside Public Bath =

Hours | 14:00 - (Next morning) 9:45 AM

= Granite Bath =

Hours | 14:00 - (Next morning) 9:45 AM

A granite bath which will make your body warm.
Have a luxurious feeling and an elegant moment.

Dear Guest - Information for guests with tattoo -

Chào mừng bạn đến với spa của chúng tôi. Chúng tôi rất vui vì nhiều khách đến từ khắp nơi trên thế giới và tận hưởng suối nước nóng thiên nhiên và văn hóa spa của chúng tôi. Về cơ bản, chúng tôi đề nghị khách mời xăm mình để tránh sử dụng spa và hồ bơi chung. Tuy nhiên, những khách có hình xăm nhỏ có thể được che bằng dấu (kích thước: 12cm 18cm, trong vòng 2 tờ) sẽ có thể sử dụng spa tại khách sạn của chúng tôi.

Che dấu (miễn phí) ‡ 'Lễ tân

Chúng tôi rất tiếc phải nói, nhưng khách có hình xăm cỡ lớn, vui lòng chỉ sử dụng phòng tắm riêng.
Cảm ơn sự thông cảm của các bạn về Spa-Văn hóa ở nước ta.

Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2016. $$ Yoshiike-Ryokan

* Xin hãy xem hướng dẫn về cách thưởng thức Onsen cho những khách sẽ thử Onsen lần đầu tiên.