ห้องพัก

เช็คอิน / 14:00 ~ 18:00 น
เช็คเอาท์ / ถึง 10:00 น

* กรุณาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าถึงเวลาที่คาดว่าจะเดินทางมาถึง คุณสามารถใช้ช่อง Special Requests เมื่อจองห้องพักหรือติดต่อที่พักโดยตรงกับรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารยืนยันของคุณ

* ผู้เข้าพักที่มีบุตรต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อจองห้องพัก โปรดระบุจำนวนเด็กที่จะอยู่กับคุณและอายุของพวกเขาในกล่องคำขอพิเศษ